WREATH DELIVERY

WREATH DELIVERY

บริการพวงหรีด พวงหรีดหรู ราคาถูก

จัดส่งฟรี ทั่วกรุงเทพ นนทบุรี

@wreathdelivery
W1 ดอกไม้หน้าหีบ พวงหรีด ดอกไม้สด ร้านดอกไม้ ร้านขายดอกไม้ พวงหรีดหรู ราคาถูก

W1 ดอกไม้หน้าหีบ

ประกอบไปด้วย

พุ่มดอกไม้หน้าหีบ 4 พุ่ม

ดอกไม้ประดับรูป 1 พุ่ม

พุ่มดอกไม้บนหีบแนวยาว 1 พุ่ม

พุ่มใบไม้ กอใบสีเขียว 1 พุ่ม

แถมฟรี

ดอกไม้ไหว้พระ 4 กำ

ดอกไม้ใส่แจกัน 6 กำ


฿ 13,000.00
W2 ดอกไม้หน้าหีบ พวงหรีด ดอกไม้สด ร้านดอกไม้ ร้านขายดอกไม้ พวงหรีดหรู ราคาถูก

W2 ดอกไม้หน้าหีบ

ประกอบไปด้วย

พุ่มดอกไม้หน้าหีบ 4 พุ่ม

ดอกไม้ประดับรูป 1 พุ่ม

พุ่มดอกไม้ธรรมชาติ 1 พุ่ม

พุ่มใบไม้ กอใบสีเขียว 1 พุ่ม

แถมฟรี

ดอกไม้ไหว้พระ 4 กำ

ดอกไม้ใส่แจกัน 6 กำ


฿ 15,000.00
W3 ดอกไม้หน้าหีบ พวงหรีด ดอกไม้สด ร้านดอกไม้ ร้านขายดอกไม้ พวงหรีดหรู ราคาถูก

W3 ดอกไม้หน้าหีบ

ประกอบไปด้วย

พุ่มดอกไม้หน้าหีบโถหลุยส์ 4 พุ่ม

ดอกไม้ประดับรูป 1 พุ่ม

พุ่มดอกไม้บนหีบ 1 พุ่ม

พุ่มดอกไม้หน้าหีบแนวยาว 1 พุ่ม

พุ่มใบไม้ กอใบสีเขียว 1 พุ่ม

แถมฟรี

ดอกไม้ไหว้พระ 4 กำ

ดอกไม้ใส่แจกัน 6 กำ


฿ 15,000.00
W5 ดอกไม้หน้าหีบ พวงหรีด ดอกไม้สด ร้านดอกไม้ ร้านขายดอกไม้ พวงหรีดหรู ราคาถูก

W5 ดอกไม้หน้าหีบ

ประกอบไปด้วย

พุ่มดอกไม้หน้าหีบโถหลุยส์ 4 พุ่ม

นกยูง 1 คู่

เชิงเทียน 1 คู่

ดอกไม้ประดับรูป 1 พุ่ม

ดอกไม้ประดับบนหีบ 1 พุ่ม

ดอกไม้ประดับหน้าหีบแนวยาว 1 พุ่ม

พุ่มใบไม้ กอใบสีเขียว 1 พุ่ม

แถมฟรี

ดอกไม้ไหว้พระ 4 กำ

ดอกไม้ใส่แจกัน 6 กำ


฿ 28,000.00
W6 ดอกไม้หน้าหีบ พวงหรีด ดอกไม้สด ร้านดอกไม้ ร้านขายดอกไม้ พวงหรีดหรู ราคาถูก

W6 ดอกไม้หน้าหีบ

ประกอบไปด้วย

พุ่มดอกไม้หน้าหีบโถหลุยส์ 4 พุ่ม

นกยูง 1 คู่

เชิงเทียน 1 คู่

ดอกไม้ประดับรูป 1 พุ่ม

พุ่มใบไม้ กอใบสีเขียว 1 พุ่ม

แถมฟรี

ดอกไม้ไหว้พระ 4 กำ

ดอกไม้ใส่แจกัน 6 กำ


฿ 30,000.00
W7 ดอกไม้ประดับเมรุมาศ พวงหรีด ดอกไม้สด ร้านดอกไม้ ร้านขายดอกไม้ พวงหรีดหรู ราคาถูก

W7 ดอกไม้ประดับเมรุมาศ

ตามขนาด และชนิดของดอกไม้


฿ 40,000.00

สั่งพวงหรีด กดที่นี่